dutch general

!
 

Barends, Els (red.)

Fotografie in Nederland 1940-1975

's Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1978.

Boom, Mattie Boom / Rik Suermondt

Foto in omslag - het Nederlandse documentaire fotoboek na 1945 / Photography between covers - The Dutch documentary photobook after 1945

Amsterdam, Fragment Uitgeverij / Rijksdienst voor Beeldende Kunst, 1989.

Gierstberg, Frits / Rik Suermondt

Het Nederlandse Fotoboek

Rotterdam, Nai uitgevers, 2012