loeber

Lou Loeber

Dutch artist (1894-1983)   More

!

LOEBER, LOU

Lou Loeber

Tentoonstellingscatalogus Galerie d'Eendt, Amsterdam, 1972.

LOEBER, LOU

Lou Loeber

Laren, Singer Museum, 1974

LOEBER, LOU

Herinneringen door Lou Loeber

in: Mededelingen Centraal Museum Utrecht, nr 28-29, voorjaar 1980

LOEBER, LOU

Lou Loeber - overzichtstentoonstelling

Franeker, Museum 't Coopmanshus, 1982/83

LOEBER, LOU

Lou Loeber - schilderijen, ontwerpen en prenten

Nijmeegs Museum Commanderie van Sint-Jan, 1983.

loeber1

LOEBER, LOU

Open brief, in fotokopie, gedateerd 29.1.1983

LOEBER, LOU

Antoon Coolen

Jantje den Schoenlapper en zijn Weensch Kiendje

- met fraai omslagontwerp van Lou Loeber

Blaricum, De Waelburgh, 1927