pre-1950

!

BEEKMAN, CHRIS

Sam. Goudsmit

De gast-vertellers, Een serie pogingen tot een eenigszins fatsoenlijk Cabaret in klein-kwarto

Met 16 tekeningen van Chris Beekman, gesigneerd door de auteur en de kunstenaar

Laren, De Meng, 1924. Kleine ontdekkingen, No. 1.

DIJKSTRA, JOHAN

R. van L. [Robert van Lavieren]

'Johan Dijkstra'

In: De Delver, het Vrije Kunstorgaan, XI, No. 9, juni 1938

Delft, Stichtng De Delver / W.J. van Breemen

LEUSDEN, WILLEM VAN

Dr C.P. Gunning

Hou koers - gesprekken met jongens

- Met fraai omslagontwerp van Willem van Leusden

Zeist, Ploegsma, 1920

LOEBER, LOU

Antoon Coolen

Jantje den Schoenlapper en zijn Weensch Kiendje

- met fraai omslagontwerp van Lou Loeber

Blaricum, De Waelburgh, 1927

TOOROP, CHARLEY

H.C. Andersen

De familie van Grethe het kippenvrouwtje

- Met zes originele illustraties van Charley Toorop

Amsterdam, De Spieghel, z.j. [1938]